[Complete gids] Het huwelijkscontract eenvoudig uitgelegd voor weddingplanners en bruidsparen

In dit artikel wil ik in bevattelijke taal uitleggen wat het betekent om te huwen met een huwelijkscontract. Ik merk namelijk dat bruidsparen het vakjargon niet helemaal kunnen volgen van notarissen en advocaten en dat dat de keuze voor een huwelijkscontract beïnvloedt.

Eerst het vakjargon, maar dan begrijpelijk

Het huwelijkscontract is een akte waarin jij en je partner je huwelijksvermogensstelsel kunnen regelen. Jullie zijn hier toe even wel niet verplicht.

Je moet weten dat het huwelijk gevolgen voor heeft het vermogen van jullie beiden. Wat een vermogen is, leg ik later uit. Voor nu volstaat dat inkomsten en eigendommen tot het vermogen behoren en dat jullie over alle inkomsten en eigendommen verschillende afspraken kunnen maken.

Dit gebeurt in een vorm van een akte.

Een akte betekent dat je beiden, na het nalezen er van, een handtekening moet zetten onder een officieel/wettelijk papier.

Deze akte moet opgemaakt worden door een notaris. Zo’n huwelijkscontract kost dus geld. De prijs hangt af van hoeveel tijd het de notaris kost om jullie huwelijkscontract op te maken. Hoe meer maatwerk vereist, hoe duurder.

Dat geldt overigens altijd voor maatwerk! Ook Mint & Memories schrijft trouwceremonies op maat en dat is ook een beetje duurder dan standaard werk.

Wakosta?

Reken op ongeveer € 300 à € 500, taksen en administratiekosten inbegrepen, althans voor een standaard huwelijkscontract.

Zoals ik al zei, zijn sommige huwelijkscontracten meer maatwerk en mogelijk duurder. Als er bijkomend advieswerk bij te pas komt (bijvoorbeeld bij nieuw samengestelde gezinnen), of wanneer je als bruidspaar allerlei variaties op maat in je huwelijkscontract wenst in te bouwen, kan een huwelijkscontract duurder zijn.

Dit zal ook gelden als onroerende goederen van één van de partijen (of beiden) moeten ingebracht worden in de huwelijksgemeenschap.

Ik bracht een eigen woning in de huwelijksgemeenschap, dus ik betaalde bijna 600 euro voor het huwelijkscontract dat ik afsloot met mijn echtgenoot. Een huis is een…

Een onroerend goed

Onroerend goed of vastgoed is de grond en alles wat er vast op staat. De naam onroerend goed verwijst naar het feit dat het goed niet kan verplaatst worden. Voorbeelden van onroerend goed? Appartementen, bouwgronden, handelspanden, huizen, villa’s, het buitenverblijf, kantoren, landbouwgebouwen en landbouwgronden.

Voorlopige conclusie

Misschien een beetje kort door de bocht, maar het komt hier op neer:

Je sluit een huwelijkscontract af, als je niet onder het wettelijk stelsel kan/wil huwen, omdat je bijvoorbeeld een woning hebt en die niet in de huwelijksgemeenschap wil/kan inbrengen.

Trouw je zonder huwelijkscontract, dus zonder langs de notaris te gaan, dan huw je automatisch onder het wettelijk stelsel.

Het wettelijk stelsel is een onderdeel van…

Het huwelijksvermogenstelsel

Elk gehuwd paar is dus onderworpen aan een huwelijksvermogensstelsel vanaf de dag dat je in het gemeentehuis/stadhuis trouwt (= de burgerlijke plechtigheid).

Onder het huwelijksvermogensstelsel vallen de regels, die bepalen welk goed van wie is, want de wet wil niet dat het onduidelijk is of een bepaald goed nu aan jou toebehoort, aan je man of aan beiden.

Men zegt dat een goed of een vermogen toebehoort aan

 1. beide echtgenoten
 2. gemeenschappelijk is of onverdeeld
 3. van één echtgenoot alleen

Bruidsparen die géén huwelijkscontract gesloten hebben, zijn vanaf de dag van hun burgerlijk huwelijk onderworpen aan het wettelijk stelsel (= het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten).

Naast het wettelijk stelsel bestaan er nog verschillende andere huwelijksstelsels, waarvan de belangrijkste –

 • het stelsel van scheiding van goederen
 • het stelsel van de algemene gemeenschap van goederen

In 2016 trouwden ruim een kwart van alle bruidsparen onder het stelsel van scheiding van goederen.

Eerst bekijken we…

Het wettelijk stelsel

Het wettelijk stelsel verdeelt de goederen van de jou en je partner in drie vermogens:

 1. het eigen vermogen van jou
 2. het eigen vermogen van je toekomstige partner
 3. het gemeenschappelijk vermogen

Wat is dat? Het eigen vermogen?

Dit zijn alle goederen die jij of je partner apart van elkaar bezitten vóór het huwelijk, bv. zijn auto, jouw spaarrekening, de bouwgrond die hij aankocht vóór het huwelijk, juwelen of geld dat jij erfde van je tante en de business die jij als weddingplanner opbouwde, beiden nog voor je trouwdag.

Anderzijds mocht je schulden hebben gemaakt in je business als weddingplanner, nog voor je huwt, zijn die ook voor eigen rekening.

Gemeenschappelijk zijn alle inkomsten, zowel beroepsinkomsten (lonen, wedden, werkloosheidsuitkeringen,…) als inkomsten uit eigen goederen. Voorbeelden van inkomsten uit eigen goederen:

 • huurgelden van een eigen woning, bv. van de woning die geërfd werd;
 • intresten van effecten die men reeds vóór het huwelijk bezat.

Gemeenschappelijk zijn alle goederen waarvan niet kan bewezen worden dat ze de eigendom zijn van één van de echtgenoten.
Alle gemeenschappelijke goederen vormen samen het gemeenschappelijk vermogen.

Ook schulden die jullie gezamenlijk of apart van elkaar aangaan tijdens het huwelijk, zijn gemeenschappelijk. Sowieso is de schuld die je echtgenoot aangaat en waarvoor je mee tekent (en vice versa) gemeenschappelijk. Maar ook een schuld die één van jullie zou maken, kan volgens de wet gemeenschappelijk zijn (en dus samen te dragen) als kan bewezen worden dat ie werd gemaakt in het kader van het gezin.

Nogmaals –

Jullie zijn niet verplicht om een huwelijkscontract af te sluiten. Als er geen huwelijkscontract is, trouw je automatisch onder het wettelijk stelsel.

Maar je kan ook een huwelijkscontract opstellen binnen het stelsel van….

Scheiding van goederen

Ik ben zelf gehuwd in dit stelsel, omdat ik

1. Een zelfstandige activiteit uitoefen.

2. Al een eigen woonst bezat, die ik niet in gemeenschap wilde brengen

In het wettelijk stelsel zijn er drie vermogens, hier zijn er slechts twee!

 1. Dat van jou enerzijds
 2. En dat van je partner anderzijds

Er is geen gemeenschappelijk gedeelte binnen dit stelsel: alles wat de jij en/of je partner opbouwen tijdens het huwelijk, blijft van jou of van je partner, dus ook de schulden!

Kan van pas komen als je zelfstandige bent en je partner wil beschermen tegen schulden, die je mogelijk gaat maken.

Partners blijven autonoom, daar waar je solidair bent met elkaar binnen het wettelijk stelsel.

Elk stelsel heeft dus zo zijn voor- en nadelen; laat je daarom goed inlichten door een notaris.

Wat je moet weten

Er zijn een aantal dingen, waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn!

 • Ga indien mogelijk, vóór de trouwdag om een huwelijkscontract, want na de trouwdag kost het jullie meer!
 • Een huwelijkscontract is eigenlijk alleen van belang, als er ooit een kink in de kabel komt. Bij een scheiding bepaalt het contract hoe de goederen en de gelden moeten worden verdeeld. TIJDENS het huwelijk doen jullie helemaal wat jullie zelf willen.
 • Dit betekent dat jullie goed móeten nadenken over de gevolgen hiervan. Meer huwelijken dan je zou denken, eindigen in een breuk. Pas dan komt de kat op het touw en moeten goederen verdeeld worden. Wat jullie nu kiezen uit pure romantiek, kan in een geval van een scheiding (of van schulden!) behoorlijk gaan tegenwerken.
 • Of jullie zo’n huwelijkscontract nodig hebben, hangt af van de situatie waarin je een huwelijk aangaat. Bezit je al iets of helemaal niet? Hoe gaan jullie de zorg voor de kinderen verdelen tijdens jullie leven samen? Alleen een notaris kan goed inschatten of er een contract van doen is of niet. Het allereerste gesprek is gratis; maak er gebruik van!

TOPTIP: Bij elke trouwceremonie van Mint & Memories zit gratis wedding advies in begrepen! Neem snel contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Hoe een vrijgezellenfeest organiseren als je maar met twee bent? 9 tips die je absoluut moet weten!
Trouwen in een hoppeveld - Koen en Delphine