Algemene voorwaarden + privacyverklaring GDPR

Wenst u van onze diensten gebruik te maken, is het heel belangrijk dat u onze algemene voorwaarden kent.

DOWNLOAD: Algemene voorwaarden van ons maatwerk 

Ook hechten wij veel belang aan uw privacy, in het kader van de GDPR-wet (in voege sinds mei 2018).

Download PRIVACYVERKLARING Mint

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITALE PRODUCTEN (WEBSHOP)

 Dit zijn de algemene voorwaarden geldig bij alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten
van Mint&Memories, op de website www.mintandmemories.be. Dus op alle kant-en-klare
misboekjes, trouwceremonies, workshops, e-books, digitale cursussen etc..


Bestel je digitale producten via de webshop van Mint&Memories? Dan aanvaard je de algemene
verkoopvoorwaarden.


De website wordt beheerd door Nele De Winter, handelend onder de naam
Mint&Memories, statutair gevestigd te Itegem, Hooiweg 4A, ingeschreven in de Kruispuntbank
Ondernemingen (KBO) onder het nummer BTW BE 0833.528.819


Aanbiedingen, prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro en inclusief 21% BTW.
U betaalt de digitale producten op mintandmemories.be online en via de aangeboden
betaalmethodes.

Mint&Memories levert het product digitaal binnen de 24 uur en na ontvangst van de succesvolle betaling automatisch via e-mail.

U als koper gaat na aankoop een definitieve koopovereenkomst aan met Mint&Memories. We tonen
de voorwaarden op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u de
voorwaarden te aanvaarden.


Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het
gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteurschap
blijven altijd bij Mint&Memories.


Intellectuele eigendomsrechten


Alle intellectuele eigendomsrechten van de digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen,
blijven eigendom van Mint&Memories.


U mag niets doen dat inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.


Mint&Memories garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig
intellectueel eigendomsrecht van derden.


Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid


Mint&Memories is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de betreffende
producten.Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor
het verstrekken van het juiste (e-mail)adres bij uw order.


Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw apparaat en eventueel
aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat u de verstuurde berichten
en digitale producten kan ontvangen.


Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads


Op de digitale producten berust auteursrecht. U mag de gekochte digitale producten niet kopiëren
en /of verspreiden en/of commercialiseren.


U mag geen “afgeleide werken” maken door de downloads te modificeren en daarna te verspreiden
of te commercialiseren.


Bestelling annuleren


Op digitale producten geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde
bestellingen is daarom niet mogelijk.


Overige


Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht,
zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door
Mint&Memories vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.


Op deze voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.


Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde
rechter in België.


Gebruik het contactformulier voor vragen.

 

algemene voorwaarden digitale producten (webshop)