De ceremoniemeester: taken tijdens een bruiloft: 100 keer wat we doen!

Ceremoniemeester taken bruiloft. Wat zijn ze? Een ceremoniemeester is een meerwaarde voor jouw bruiloft. Een ceremoniemeester houdt het draaiboek in de gaten, is het aanspreekpunt voor vrienden en familie en lost problemen op achter de schermen.

Q: Wat doet een ceremoniemeester in het algemeen?

In het algemeen begeleidt hij of zij het ceremoniële gedeelte van een huwelijksdag. Doorgaans omvat dit de burgerlijke trouw op het gemeentehuis en de kerkdienst. Niet elk bruidspaar kiest er voor om kerkelijk te huwen. Soms wordt een ceremoniemeester ook gevraagd de alternatieve plechtigheid te begeleiden of de hele trouwdag. Een ceremoniemeester kan natuurlijk een man of een vrouw zijn. Voor de gemakkelijkheid van dit artikel gebruik ik de mannelijke vorm.

Q: Hoe ziet zijn werkdag eruit?

First look

De ceremoniemeester start zijn dag meestal van uit het huis van de bruid. Zodra de bruidegom arriveert met zijn gevolg, orchestreert hij of zij de ontvangst van de suite en de eerste keer dat bruid en bruidegom elkaar zien.We noemen dat de first look.

Briefing van de suite

Aan de hand van het draaiboek wordt de suite gebriefd voor de opstelling. Wie loopt waar en op welke manier? De ceremoniemeester dirigeert de bruidsstoet en begeleidt de suite en het bruidspaar op de correcte manier in en uit het gemeentehuis en kerk/alternatieve viering. Meestal wordt de bruid pas als laatste ‘opgevoerd’ op een zo magistraal mogelijke manier – het moment waar alle gasten op hebben gewacht.

Logistiek en opbouw

Van de burgemeester of de Schepen van Stand heeft hij ondertussen het trouwboekje ontvangen en dat wordt voor de kerkdienst begint, aan de voorganger overhandigd. Zonder trouwboekje kan je namelijk niet in het huwelijk treden in de kerk.

Soms gebeurt het dat ook de bruidskaars of een CD met muziek moet worden afgegeven of dat er kerkboekjes op de stoelen moeten worden gelegd. Heeft het bruidspaar gekozen voor life-muziek, geeft de ceremoniemeester eventueel een teken aan de dirigent. Soms gaat hij of zij zelfs met de collecteschaal rond, als de voorganger dat vraagt. De ceremoniemeester wijst de plaatsen aan en kondigt het bruidspaar aan.

Feliciteren van het bruidspaar

Als het bruidskoppel kerkelijk getrouwd zijn, wordt er samen met de suite op gepaste wijze naar buiten gegaan. Buiten zorgt de ceremoniemeester dat het toegestroomde volk de nieuwbakken meneer en mevrouw feestelijk kunnen begroeten en dat cadeaus, bloemen en enveloppen meteen veilig worden opgeborgen. Ook het trouwboekje wordt teruggegeven aan het bruidspaar.

ceremoniemeester taken bruiloft

Q: Waarvoor is een ceremoniemeester nog handig?

Een ceremoniemeester past de huwelijksetiquette toe.

Hij is het aanspreekpunt voor vrienden en familie, zodat het bruidspaar ongestoord kan genieten van hun trouwdag. Ze hebben ook geen horloge meer nodig – het dagprogramma wordt in de gaten gehouden en het bruidspaar en hun gevolg wordt tijdig overal heen begeleid. Daarvoor is er het draaiboek – het hart van de organisatie van de professional.

Ook als spokesman tussen bijvoorbeeld bruidskoppel en Schepen van Stand of voorganger heeft hij een belangrijke taak. Ik merk vaak dat wij gedurende onze ‘uren’ een vriend van de familie zijn, die wel eens van een glaasje champagne nipt en een hapje eet, maar vooral daar het hoofd koel houdt waar het bruidspaar het durft te verliezen.

Overigens blussen wij heel veel brandjes. Dit gebeurt discreet achter de schermen, zodat zijn of haar bruidskoppel daar vaak niet eens van op de hoogte is.

Een ceremoniemeester lost problemen op achter de schermen.

Help, onze fotograaf is dood!

Bij het huwelijk van D&M waren we de fotograag ergens onderweg kwijt. We vertrokken van de lunchafspraak naar de avondlocatie en daar kwam ie maar niet aan.

Omdat deze opmerkelijke mens in zowat alle bomen en zélfs op daken kroop om dé perfecte foto te maken, vreesden we voor zijn leven 🙂

Onze ceremoniemeester greep naar het draaiboek en belde hem op. Dat de GSM van de fotograaf meteen op voicemail ging, hielp onze ongerustheid voor geen meter, natuurlijk.

Gelukkig kreeg onze ceremoniemeester hem uiteindelijk te pakken. Bleek dat we ‘m met de gehele trouwstoet rats voorbij waren gereden; hij stond al die tijd klaar in de dreef om foto’s te maken van de vintage auto’s. De verkeerde dreef, weliswaar.

Tientonner op de rode loper

Op een ander huwelijk liet de ceremoniemeester het bruidspaar bijpraten met de gasten aan het gemeentehuis en rende naar de volgende halte: de kerk op het zelfde plein. Stond me daar toch een tientonner op de rode loper voor de kerkdeur, zeker?! De suite werd gemobiliseerd om elk café rond het plein af te kammen op zoek naar de eigenaar. De vrachtwagen was net op tijd verdwenen voor de intrede van het stel.

Leveranciers te laat

Bij elk huwelijk komt het wel voor. Dat leveranciers er niet tijdig zijn. Dan bellen wij de dader op om te polsen wat er aan de hand is. Het is nog nooit gebeurd dat er een leverancier niét was, hoor – in samenspraak houdt de ceremoniemeester de boel dan aan de praat tot ie verschijnt. De gasten én het bruidspaar merken er doorgaans niks van.

Off the record: overigens zijn files de grote oorzaak van vertragingen van andere leveranciers.

Ceremoniemeester en zijn taken tijdens de bruiloft: een overzicht

 • In de aanloop naar het huwelijk: adviseren, bijsturen en opmaken van het draaiboek.
 • Ontvangst van de suite bij het bruidspaar thuis of op een andere locatie
 • Ontbijt geven, champagne schenken,…
 • Afruimen en afbraak (van bijvoorbeeld receptietafels)
 • Afspraken maken met de fotograaf en/of videograaf voor de first look en die regisseren.
 • Bruid helpen aankleden, indien nodig.
 • Briefen van de suite (de ceremoniemeester is het aanspreekpunt!)
 • Mee regisseren van de eerste fotoshoot.
 • Is het vervoer op tijd? Zijn andere levernaciers aanwezig? De ceremoniemeester belt op!
 • Time management: wat zegt het draaiboek? Wanneer moeten we vertrekken om ergens op tijd te geraken?
 • Controle of iedereen alles mee heeft: ID-kaarten, handtassen, huissleutels,..
 • Afsluiten van de woonst, controle of iedereen mee is,…
 • Begeleiden van de suite in en uit het gemeentehuis/kerk/alternatieve plechtigheid op de correcte manier.
 • Voorbereidingen in de kerk: kaarsen aansteken, misboekjes klaar leggen, afspraken met de voorganger en de muzikanten, rode loper leggen, bloemwerk controleren, …
 • Teken geven aan de muzikanten, zodat suite en intredelied op elkaar afgestemd zijn.
 • Na de kerkelijke dienst: cadeautjes en bloemen aannemen van de aanwezigen, zodat bruid en bruidegom de handen vrij hebben om felicitaties in ontvangst te nemen (en die veilig ergens opbergen).
 • Bruidssuikers overhandigen, zodat die kunnen worden uitgedeeld.
 • Trouwboekje weer mee terug nemen, eventueel bloemwerk dat mee naar de feestlocatie moet, misboekjes verzamelen, ….
De schoonheidsverzorging van de bruid: een stappenplan
Trouwen in een ontwijd kerkje - Guvelingen