3 romantische teksten voor een trouwceremonie in de kerk over de liefde

Als je wil trouwen in de kerk, moet je vaak zélf op zoek gaan naar mooie teksten voor een trouwceremonie. Bruidsparen kiezen voor een viering in de kerk omwille van de locatie, de spiritualiteit of omdat de inhoud van een kerkviering hun ding is. Een kerk is dan ook nog steeds een fenomenale plaats om ja te zeggen tegen je partner.

Een kerkelijke bruiloftsviering is helemaal anders dan een trouwceremonie die wij op maat schrijven. In de kerk staat de structuur vast, van de ritus en een aantal gebeden kan je als koppel niet afwijken. Teksten voor een trouwceremonie in de kerk zijn slechts beperkt vrij te kiezen. Soms heeft de voorganger voorbeelden van teksten voor een trouwceremonie, soms moet je zélf aan de slag. Dat laatste is niet altijd eenvoudig. Het samenstellen van een misboekje kost tijd. In onze webshop vind je daarom een aantal kant en klare misboekjes.

De persoonlijke accenten in de viering leggen jullie door de keuze van de Bijbellezingen, liturgische liederen en muziek, de voorbede en sommige andere gebeden. Ze geven de viering een persoonlijke toets. Natuurlijk is er minder ruimte voor jullie persoonlijke geschiedenis, maar trouwgeloften en ringen kunnen jullie wel wisselen bijvoorbeeld.

Mint&Memories heeft doorheen de jaren al heel wat kerkelijke bruiloften begeleid, daarom in dit artikel een aantal teksten over de liefde voor een trouwceremonie in de kerk. Gebaseerd op bestaand materiaal, herschreven door ons.

Meer informatie over trouwen in de kerk, vind je hier.

vragenlijst voor de ceremoniespreker
teksten voor een trouwceremonie

Teksten voor een trouwceremonie in de kerk

Het getal twee

Twee, een eenvoudig cijfer, een getal zo klein,

Maar wat zou de wereld zonder tweeën zijn?

Vogels kunnen niet vliegen met slechts één vleugel

Een mens kan niet lopen met één been

Geen paard is te mennen met één teugel

Twee is meer dan één plus één.

Voor ieder mens bestaat een ander

In welke vorm dat men het ook giet

Met z’n twee, een vriend voor elkander

Waarbij men van elkaars geluk geniet.

Twee mensen hebben elkaar gevonden

Twee mensen zien elkaar graag

Twee mensen in de echt verbonden

zeggen ja tegen elkaar vandaag.

Twee mensen wisselen straks ringen

Samen één en ongelooflijk sterk

Sterker dan twee enkelingen

Mentaal maar ook in hun alledaagse werk.

Met twee ogen zullen zij geluk aanschouwen

Met twee handen zorgen gaan

Met twee oren naar elkaar luisteren,

Steeds elkaar met raad terzijde staan.

Twee mensen, tot één paar verbonden

Nu al zijn ze met meer dan twee.

Twee harten hebben elkaar gevonden,

De Heer geeft hen Zijn zege mee.

Twee is inderdaad een eenvoudig cijfer, een getal echt heel klein,

Toch zou er zonder twee geen toekomst zijn!

De tijd was nog maar pas geboren

De tijd was nog maar pas geboren, toen ik langsheen de kleurrijke velden liep, want ik was nog jong en vol bewondering voor al het mooie rondom mij. De warmte van de ochtendzon hulde mij in een diep genot.

“Wat is liefde?” vroeg ik aan de zon. Die keek me verrast aan, heel even maar en glimlachte toen. “Je vraagt naar de liefde” zei ze zacht. “Liefde is de warmte die je voelt als je bij iemand anders bent, die ook wanneer hij bij jou is, die warmte voelt. Volgens mij is dàt die liefde”.

Toen voelde ik de wind, die speelde rondom mijn hals en ook hem stelde ik de vraag. De wind blies “Liefde is de kracht die je voelt in alles wat je doet, omdat je zeker weet dat je niet alles meer allen hoeft te doen. Ja, volgens mij is liefde de kracht”.

Toen kwam ik plots de regen tegen. “Wacht eens even, misschien kan jij me zeggen wat liefde is?”. En de regel pruilde:” Liefde zijn de tranen die je samen weent, van verdriet maar ook van blijdschap”.

Tot slot was er ook nog de zee. Of hij wist wat liefde was? “Tuurlijk weet ik dat”, zei de zee. “Liefde is oneindig groot en onpeilbaar diep; maar nochtans ken ik niet één die er ooit in verloren liep”.

Kijk wat het mooiste is

Kijk maar wat het mooiste is, wat het diepste is,

Waarom zij voor hem koos, waarom hij voor haar koos,

Waarom zij ja zeggen tegen elkaar.

Ik kan het niet zeggen.

Maar kijk hoe ze van elkaar houden, hoe ze met elkaar omgaan,

Hoe ze om elkaar geven.

Kijk maar dat ze elkaars zorg zijn,

Zijn zorg is de hare,

Haar zorg de zijne.

Ze zijn elkaars vreugde.

Kijk maar in een oogopslag hoe een klein gebaar voldoende is voor hen

en meer zegt dan welk woord ook.

Kijk maar hoe twee mensen van elkaar houden en vraag hen niet waarom.

Het is niet te zeggen

maar wel het mooiste wat hen ooit overkwam.

3 super mooie gedichten om voor te lezen tijdens de trouwceremonie
Voorbeeld van een klassieke ceremonie